Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze   zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji prac interwencyjnych dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie ( 6 kobiet, 9 mężczyzn) w szczególności: - osób po 50r.ż., - osób długotrwalebezrobotnych, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę