Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Nawet 0,5 mln zł dofinansowania

Nawet 0,5 mln zł dofinansowania   Jako mikro-, mały i średni przedsiębiorca możesz otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w...

Konkurs na dotacje dla przedsiębiorców

Dodatkowy konkurs na dotacje dla przedsiębiorców. Drugi konkurs dla MŚP to wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o wdrożenie wyników prac B+R, które już przedsiębiorstwo posiada. Dofinansowanie można przeznaczyć na uruchomienie masowej produkcji efektów B+R wcześniej zrealizowanego projektu...

Ogłoszenie o wyborze oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie organizacji szkolenia okresowego kierowców   dla 1 osoby...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy   z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie organizacji szkolenia operator koparko ładowarki   dla 2...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje w ramach projektu RPO WD 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu  „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim IV"   w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  Działania 8.1   Projekty powiatowych urzędów pracy   Powiatowy...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację w ramach projektu Power 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)"   w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty   Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zamówienia poniżej 30 tys. euro, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) na przeprowadzenie badań...

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn. Szkolenie okresowe kierowców

ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych      I. Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a 58-400 Kamienna Góra zaprasza...

Zaproszenie do złożenia ofert na organizację szkolenia Operator koparko ładowarki kl.III w ramach Projektu POWER

ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych      I. Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a 58-400 Kamienna Góra zaprasza...

Zapytanie ofertowe Nr 1/CAZ/2018 prowadzone w trybie zamówienia poniżej 30 tys. euro, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

  Kamienna Góra 01.03.2018 r.   Zapytanie ofertowe Nr 1/CAZ/2018     prowadzone w trybie zamówienia poniżej 30 tys. euro, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)   Nazwa i adres...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę