Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn. Operator koparko ładowarki kl. III w ramach Projektu Power

ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych      I. Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a 58-400 Kamienna Góra zaprasza...

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn. Szkolenie okresowe kierowców

ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych        I. Nazwa i adres Zleceniodawcy      Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ...

Doposażenie stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej     Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób długotrwale bezrobotnych na nowo utworzonych stanowiskach pracy do składania wniosków o refundację kosztów...

Ostatnie środki na dotacje w ramach projektu RPO WD 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu  „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim IV"   w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  Działania 8.1   Projekty powiatowych urzędów pracy   Powiatowy...

Ostatnie środki na dotacje w ramach projektu POWER 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)"   w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Solidny Pracodawca Roku - prestiżowe wyróżnienie liderów HR

Ogólnopolski konkurs dla firm cechujących się klarownością oraz rzetelnością działania. Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiazania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach...

Doposażenie stanowiska pracy dla osób niepelnosprawnych ze środków PFRON

Nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej   Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub osoby poszukującej pracy z ustalonym stopniem niepełnosprawności  na nowo utworzonym...

Doposażenie stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej     Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób długotrwale bezrobotnych na nowo utworzonych stanowiskach pracy do składania wniosków o refundację kosztów...

Doposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej   Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych na nowo utworzonych stanowiskach pracy do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę