Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborach wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2018r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że nabory wniosków o aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2018r. będą ogłaszane po dokonaniu podziału limitu środków finansowych na poszczególne zadania. Wnioski złożone przed ogłoszeniami o naborze pozostaną bez rozpatrzenia. O terminach naboru...

Opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają nowe oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców oraz zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy...

Informacja o środkach finansowych

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przewidzianymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2018r. nie będzie finansował: 1. kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą zależną określonych w art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Zatrudnianie cudzoziemców- oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi druki

Szczegóły: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/ Poniżej w załącznikach znajdują się druki do pobrania Uwaga opłata za oświdczenia!!! Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zobowiązany jest do wniesienia opłaty w kwocie 30 zł, bez...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIEACUDZOZIEMCÓW

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę