Struktura organizacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Struktura organizacyjna

W skład Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • podległe bezpośrednio Dyrektorowi:

a. Dział Organizacji i Kadr

b. Dział Ewidencji i Świadczeń

c. Dział Finansowo - Księgowy

d. Samodzielne Stanowisko Informatyk - Statystyk

  • podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora:

a. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę