Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Informacja o projekcie pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim (VI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę