Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Informacja o projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)” realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę