Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Powrót

KONKURS NR 1/2020 ZASADY NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KFS W RAMACH PRIORYTETÓW USTALONYCH PRZEZ MRPiPS NA ROK 2020 Dostępna pula środków to kwota 200.000,00 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę