Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze   zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji prac interwencyjnych dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie ( 6 kobiet, 9 mężczyzn) w szczególności: - osób po 50r.ż., - osób długotrwalebezrobotnych, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę