Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Obsługa osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę