Struktura organizacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Struktura organizacyjna

W skład Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
  1. Dział Ewidencji i Świadczeń
  2. Dział Finansowo - Księgowy
  3. Samodzielne stanowisko Informatyk - Statystyk
  4. Wieloosobowe stanowiska ds. organizacji i kadr
  • podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora:
  1. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę