Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Ogłoszenie o wyborze oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie organizacji szkolenia prawo jazdy kategorii C+E dla  osoby...

Ostatnie środki na dotacje w ramach projektu RPO WD 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu  „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim IV"   w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  Działania 8.1   Projekty powiatowych urzędów pracy   Powiatowy...

Zaproszenie do złożenia ofert na organizację szkolenia pn. Makijaż permanentny brwi

  ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publiczn Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a 58-400 Kamienna Góra zaprasza instytucje szkoleniowe...

Zaproszenie do złożenia ofert na organizację szkolenia prawo jazdy kategorii C+E wraz z egzaminem państwowym

ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a 58-400 Kamienna Góra zaprasza instytucje...

Ogłoszenie o wyborze oferty szkoleniowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zamówienia poniżej 30 tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie organizacji szkolenia okresowego kierowców   dla...

Ostatnie środki na dotacje w ramach projektu RPO WD 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu  „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim IV"   w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  Działania 8.1   Projekty powiatowych urzędów pracy   Powiatowy...

Ostatnie środki na dotacje w ramach projektu POWER 2018

W związku z realizacją w 2018r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)"   w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 Wsparcie...

Unieważnienie postępowania o wybór jednostki na organizację szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze unieważnia postępowanie  w zakresie Makijaż permanentny dla 1 osoby bezrobotnej . Wpłynęła jedna oferta szkoleniowa. Jej wartość przekracza kwotę oszacowaną przez Urząd na realizację przedmiotowego szkolenia.     ...

Zaproszenie do złożenia ofert na organizację szkolenia pn. Szkolenie okresowe kierowców

  ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone w trybie zamówienia poniżej 30tys. Euro, określonego w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych   I. Nazwa i adres Zleceniodawcy Powiat Kamiennogórski - Powiatowy Urząd Pra ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra zaprasza instytucje...

PŁATNE STAŻE W NIEMCZECH

PŁATNE STAŻE W NIEMCZECH Powyższa oferta umożliwia im zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w płatnych praktykach/ stażach zawodowych w Niemczech. Zapewniamy przygotowanie językowe i  międzykulturowe, zdobycie doświadczenia zawodowego na najwyższym poziome a dla chętnych zdobycie dodatkowego certyfikatu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 102 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę