Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze


Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w 2019r. w ramach realizacji projektu pt. "Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim (V)"

Szanowni Pracodawcy,   zapraszamy do organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w 2019r. finansowanych ze środków projektu pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Szanowni Pracodawcy, Zapraszamy do składania Wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.    Urząd kieruje do Pracodawcy osoby zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, dla których został ustalony II Profil pomocy umożliwiających skierowanie do...

Ogłoszenie o szkoleniach dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2019

Szanowni Państwo,   zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach wskazanych przez siebie, które zakończą się egzaminem państwowym.   W szkoleniach mogą wziąć udział  osoby bezrobotne: - w wieku do 30 roku życia, - które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności: - osoby...

Ogłoszenie o szkoleniach dla osób bezrobotnych w ramach projektu RPOWD 2019

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach wskazanych przez siebie, które zakończą się egzaminem państwowym.   W szkoleniach mogą wziąć udział  osoby bezrobotne: - w wieku powyżej 30 roku życia, w szczególności: - osoby...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w 2019 roku

Szanowni Pracodawcy,   zapraszamy do organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, w szczególności dla: - osób po 50 roku życia, - osób długotrwale bezrobotnych, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób niepełnosprawnych, dla których został ustalony II...

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach projektu RPO WD 2019

Szanowni  Pracodawcy,   zapraszamy Państwa do organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku powyżej  30 roku życia w szczególności dla: - osób  niepełnosprawnych, - długotrwale bezrobotnych, - o niskich kwalifikacjach.   Liczba miejsc - 45 w tym 24 kobiety, 21 mężczyzn. Okres odbywania...

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach projektu POWER 2019

Szanowni  Pracodawcy,   zapraszamy Państwa do organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności dla: - osób  niepełnosprawnych, - długotrwale bezrobotnych, - o niskich kwalifikacjach.   Liczba miejsc - 55 w tym 36...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że dnia 31.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd będzie czynny w godzinach od 07:30 do 14:00  

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/opłata

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: - są rejestrowane dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach - może dotyczyć podklas, które nie są objęte zezwoleniem na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę